Magunkról


A Kísérleti Térképészeti Kutatócsoport (KTK) célja olyan módszerek kialakítása, amelyekkel megismerhetjük az emberek térképolvasási képességeit, számszerűsíthetjük a térképek információtartamát. Ezek segítségével olyan digitális, „személyre szabott” térképek tervezhetők, amelyek az olvasó korától, nemétől és leginkább térképolvasói tapasztalatától függően változtatják a megjelenésüket oly módon, hogy a megjelenített tartalom a lehető legérthetőbb módon kerüljön a felhasználó elé.

A kutatócsoport az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa által kiírt 2015-ös pályázat támogatásával jött létre.

Kutatók

Dr. Albert Gáspár
ProfilképFeladata a kutatócsoport vezetése. Ez elsősorban a kutatási tervek összeállítását, a munka szakmai (kartográfiai és geoinformatikai) és adminisztratív koordinálását, ellenőrzését jelenti, de a kutatási feladatokhoz kapcsolódó tudományos publikációk és jelentések készítése is beletartozik.
Egyéb tudományos munkák aMagyar Tudományos Művek Tárából
Ilyés Virág
ProfilképFeladata a kísérlet során alkalmazott tesztek tervezése és az eredmények kiértékelése. Ezen kívül részt vesz a pályázathoz kapcsolódó tudományos publikációk és jelentések készítésében.
Kis Dávid
ProfilképFeladata a kutatáshoz készülő weboldal grafikai tervezése, valamint egy kiértékelő program készítése, ami a személyre szabott térkép jelkulcsi elemeinek paramétereit számolja ki a kísérleti kérdőív eredményei alapján. Ebben Szigeti Csaba jelkulccsal kapcsolatos szerkesztési irányelveit követi.
Pál Márton
ProfilképFeladata a térképi megjelenítés vizsgálata, beleértve az ehhez kapcsolódó adatgyűjtést és az adatok kiértékelését is. Részt vesz a kutatócsoport tudományos publikációinak készítésében.
Szigeti Csaba
ProfilképFeladata a kísérleti térképek jelkulcsának megszerkesztése, valamint az kísérlet során alkalmazott tesztek eredményeit tároló adatbázis kialakítása. További feladata az adatkiértékelés eredményei alapján a térképek jelkulcsának további fejlesztése. Ezen kívül részt vesz a pályázathoz kapcsolódó tudományos publikációk és jelentések készítésében. Egyéb tudományos munkák a Magyar Tudományos Művek Tárából
Várkonyi Dávid
ProfilképFeladata a kutatás kérdőíveként szolgáló weboldal/kliensprogram elkészítése, tesztelése, üzembe helyezése és üzemeltetése a kísérlet időtartama alatt.

Elérhetőségek


1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A,
7.em. 7.83

Email: info@ktk.elte.hu
Tel: +36 1/372 29 75
ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék